Castrolanda

Een verblijf van bijna vier weken in de kolonie Castrolanda in de deelstaat Paraná leverde een heleboel data op voor mijn deelonderzoek: Hoe wordt de immigratiegeschiedenis in herinnering gebracht in het lokale museum? Met dank aan iedereen die mij daarbij behulpzaam was, in het bijzonder de mensen van Centro Cultural Castrolanda.

Een impressie in enkele foto’s …

Museu Histórico de Castrolanda en de molen Memorial da Imigração

“Omdat het ons niet gegeven is lang te leven, doen we iets dat moet getuigen dat we hebben geleefd.” (professor Wilson Cruz)

Het museumgebouw representeert een boerderij die karakteristiek is voor het noordoosten van Nederland. Hier komen de meeste immigranten uit Castrolanda vandaan.

Het logo op de verpakkingen herinnert ons aan de Nederlandse afkomst van de zuivelproducenten in Castrolanda.

Plaats van herinnering in Nederland: Hotel Homan in Hoogeveen waar de groep emigranten zich voorbereidde op de stichting van de kolonie Castrolanda.