Renate Stapelbroek

foto van Renate StapelbroekRenate Stapelbroek is antropoloog, kenner van de naoorlogse migratiegeschiedenis en deskundig op het terrein van de oral history. Als zelfstandig onderzoeker werkte zij voor uiteenlopende opdrachtgevers waaronder Joods Historisch Museum, Regionaal Archief Nijmegen en BibliotheekNetwerk Zuid-Holland Zuidoost. Verder doceeerde zij aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Momenteel is Renate buitenpromovenda aan de Tilburg University, School of Social and Behavioral Science. Daarnaast werkt zij als gastdocent/-spreker vanuit haar Bureau voor Antropologie & Oral History.