Publicaties (selectie)

Is geluk een kwestie van herinneren? In Impressie. Nieuwsbrief van het Katholiek Documentatie Centrum (Nijmegen 2017) 10(21), 12-18.

Themagids “Zeskamp”. Lokale bronnen met betrekking tot zes Nederlandse groepsvestigingen in Brazilië in de periode (1900) 1948 – 2016 (Leiden / Carambeí: CGHD / ACBH 2016).

‘Met z’n tweeën in een vreemd land.’ Terugblikken op de naoorlogse emigratie. In Vughtse Historische Reeks (VHR) (Vught 2013) 13, 122-137.

Retour Brabant-Brazilië. De terugkeer van naoorlogse emigranten (1960-1970). In In Brabant. Tijdschrift voor Brabants heem en erfgoed (‘s-Hertogenbosch 2012) 3(1), 22-37.

M.m.v. Ruben Pest en Nel Scheijgrond. Op zondag hoefden we niet te werken. Voorbij beroepsleven in de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden (Papendrecht 2009).

DiEPte-interviews: Oral History gaat over verhalen. In DiEP Cultuur Historisch Magazine Dordrecht Regio (Dordrecht 2007) 5, 12.

The Caribbean Dutch in Dordrecht: Sharing Nos Tesoro – Our Treasures – with a New Public. In Comma (Liverpool 2006) 3/4, 1-3.

Antropologen en andere nieuwkomers in Stadsarchief Dordrecht. In Werken, werken, werken! Migratie en lokale geschiedenis (Utrecht 2006) 74-78.