Oral history

Oral history betekent letterlijk vertaald: mondelinge geschiedenis. Oral history gaat over mensen die in een interview kunnen vertellen over hun betrokkenheid bij een bepaalde gebeurtenis of activiteit. Denk bijvoorbeeld aan de kinderen die in de naoorlogse jaren met hun ouders naar Braziliƫ emigreerden. Een aantal van hen keerde na verloop van tijd terug naar Nederland. Door in een interview te vragen naar hun ervaringen en het gesprek in een video- of geluidsopname vast te leggen, ontstaat een verhaal dat wordt gevormd en gekleurd door de herinneringen van deze tweede generatie.

In oral history interviews staat de persoonlijke beleving centraal. Waar de geschiedschrijving veelal is terug te vinden in boeken en tijdschriften, laat de mondelinge geschiedenis een eigen geluid horen. Oral history kan daarom een goede methode zijn om naast bestaande bronnen aanvullende historische gegevens te verzamelen.