Antropologie

wegwijzers naar migratiemusea
(Castrolanda, PR, Brazilië; foto Renate Stapelbroek, 2016)

Culturele antropologie is de wetenschap die zich bezighoudt met de manieren waarop mensen hun samenleving inrichten. Daarbij zijn allerlei factoren van invloed zoals klimaat, landschap, wat men eet en drinkt, denkbeelden over architectuur, religie en verwantschap, enzovoort. Het samenhangende geheel van al deze aspecten noemt men de cultuur van een samenleving.*

Ook de geschiedenis speelt een belangrijke rol in de wijzen waarop mensen in het heden met elkaar samenleven. Collectieve herinneringen aan gebeurtenissen en plaatsen uit het verleden zijn medebepalend voor de identiteit van een groep. Zo tonen lokale musea als Centro Cultural Castrolanda en Museu Histórico e Cultural de Holambra hoe Nederlandse immigranten in Brazilië omgaan met hun verleden en waarom zij hun erfgoed beheren voor toekomstige generaties.

* Monaghan, J., & Just, P. (2003). De kortste introductie Culturele Antropologie. Utrecht: Het Spectrum.